نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 4:43 ق.ظ

airtag

AirTag اپل وسیله خوب در اختیار خرابکاران

نویسنده لوکیا پاپادوپولوس20 نوامبر 2021 اعلانی را تصور کنید که روی آن نوشته شده است AirTag و با شما در حال حرکت است. مکان فعلی شما توسط صاحب این AirTag…