نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:43 ق.ظ

1403

سال آینده را با نوآوری آغاز کنیم

سال آینده را با نوآوری آغاز کنیم

فناوری و نوآوری با سرعت بی‌سابقه‌ای به تغییر جهانی که من و شما در آن زندگی می کنیم بدون وقفه ادامه داده و جوامع را به شکل جدیدی تغییر می‌دهد…