نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:57 ق.ظ

1401

گزارش سال 1401به مخاطبان پایگاه خبری کل نگار

قبل از همه چیز سلام بر شما و درود بر تمامی ملت ایران و شادباش سال نو وارد پنجمین سال برپایی فعالیت پایگاه خبری کل نگار شدیم و این افتخاری…