نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:09 ق.ظ

۲۰۲۱

ایران رتبه ۷۱ فناوری و نوآوری جهان را دارد

تهران – ایرنا – گزارش جهانی فناوری و نوآوری ۲۰۲۱ رسما اعلام داشت که ایران رتبه ۷۱ جهان را در بخش فناوری به خود اختصاص داده است، با توجه به اینکه…