نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 4:36 ق.ظ

۱۴۰۱

به مناسبت سال نو ، دعا برای بهتر زیستن

خدایا به ما کمک کن راههای بهتر زندگی کردن را پیدا کرده و عمل نماییم . خدایا به ما کمک کن که در سازگاری با شرایط برای آرامش خود و…