نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

7 مهر 1402 4:02 ب.ظ

محیط زیست

336

هشدار محققان درباره مضرات نی کاغذی نوشیدنی

24 آگوست 2023 – توسط تیلور و فرانسیس-اعتبار: Unsplash/CC0 دامنه عمومی یک مطالعه جدید به این نتیجه رسیده است که نی های نوشیدنی کاغذی “دوستدار محیط زیست” حاوی مواد شیمیایی…