نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

7 مهر 1402 6:20 ب.ظ

فناوری

38

دانش کاوی یک بررسی بین رشته ای است.

14 آگوست 2023 -توسط Beijing Zhongke Journal Publising Co.-برخی از اساسی ترین معیارها برای ارزیابی جالب بودن قوانین انجمن. اعتبار: تحقیقات هوش ماشینی دانش کاوی یک حوزه تحقیقاتی فعال در…

37

تقویت خلاقیت انسان با هوش مصنوعی

8 آگوست 2023-© shutterstock/جکی نیام اولاف باوناک، معاون فروش خدمات مالی و بیمه در Intellias، به این موضوع می پردازد که آیا ظهور هوش مصنوعی و مدل های زبان بزرگ…