نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

6 مهر 1402 1:56 ب.ظ

بازیافت

9

سنجش جاذبه های بازیافت آهنرباهای خاکی کمیاب

11 ژوئیه 2023  – نوشته ایان ماندل-نئودیمیم، یک عنصر شیمیایی مغناطیسی که به عنوان یک فلز خاکی کمیاب در نظر گرفته می شود. عکس: BigStock بازیابی مواد خام حیاتی از…