نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:39 ق.ظ

اپیدمی

برنامه تقویت سیستم های مراقبت های بهداشتی اروپا

برنامه تقویت سیستم های مراقبت های بهداشتی اروپا

13 مارس 2024-© shutterstockLightspring برنامه EU4Health که در پاسخ به همه‌گیری COVID-19 متولد شد، با هدف تقویت آمادگی در برابر بحران و تقویت سیستم‌های بهداشتی اتحادیه اروپا است. همانطور که…