نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:59 ق.ظ

اقیانوس آرام

مطالعه “لکه زباله” اقیانوس آرام شمالی فراوانی موجودات نوستونی neuston organisms را نشان می دهد

گزارش 26 مه 2022 -توسط باب یرکا، Phys.org -اعتبار: Cosimosal.b، CC BY-SA 4.0 تیمی از محققان از بریتانیا و ایالات متحده دریافته‌اند که علاوه بر زباله‌های انسانی، “لکه زباله” اقیانوس…