نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:24 ب.ظ

اقتصاد هیدروژنی

اقتصاد هیدروژنی

آمونیاک سبز برای اقتصاد هیدروژنی

3 نوامبر 2023 -توسط دیوید بردلی، Inderscience -اعتبار: CC0 دامنه عمومی تحقیقات در مجله بین المللی Exergy به این موضوع پرداخته است که چگونه یک سیستم جدید قدرت به آمونیاک…