نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 4:18 ق.ظ

اقتصاد فضا

چگونه اقتصاد فضایی جهان را تغییر خواهد داد؟

28 نوامبر 2022 -نویسنده: رایان بروکارت فضا دیگر تنها در اختیار دولت ها و شرکت های هوافضا و دفاعی نیست. کسب‌وکارهایی که اکنون به دنبال فرصت‌های نوظهور هستند، ممکن است…