نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:24 ق.ظ

افراد نابینا

تنیس روی میز برای بازیکنان نابینا

در دسترس قرار دادن تنیس روی میز برای بازیکنان نابینا

5 دسامبر 2023 -توسط انجمن آکوستیکال آمریکا-دوربین‌های ردیابی حرکت و مجموعه‌ای از بلندگوهای مرتبط، بازخورد صوتی بی‌درنگ را به بازیکنان تنیس روی میز با دید ضعیف ارائه می‌کنند. اعتبار: فیبی…