نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 4:40 ق.ظ

اعتماد در مدیریت

کمبود مهارت های دیجیتال در خدمات ملکی خطر و هزینه را برای دولت بریتانیا افزایش می دهد

14 سپتامبر 2023  – نویسنده سوفیا واترفیلد – کمیته حساب‌های عمومی در یک گزارش جدید  گفت که دولت در دستیابی به تحول دیجیتال “موفق” شکست خورده است. کمیته حساب‌های عمومی…

اعتماد به مدیریت و عوامل ذیمدخل

در بسیاری موارد، شواهد تاریخی و تجربه نشان داده است که در بدترین شرایط برای رهبران و مدیران اعتماد همکاران و مردم توانسته است عاملی جدی در خروج آنان از…