نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:37 ب.ظ

اعتبار سنجی

اعتبارسنجی شتابدهنده‌ها و فضاهای کار اشتراکی در مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس

۱۴۰۲/۰۶/۰۸ در گفتگو با رییس مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس، دستورالعمل‌های حمایت از توسعه فعالیت و اعتبارسنجی شتابدهنده‌ها، فضای کار اشتراکی و مراکز کارآفرینی بررسی شد. مطابق این دستورالعمل،…