نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:32 ب.ظ

اضول شبیه سازی

چابکی در مواجهه با عدم قطعیت

ارسال شده در 10 فوریه 2022 توسط The Manufacturer Essentra Components از زمانی که در سال 1955 تولید فیلترها را در کیدلینگتون، آکسفوردشایر آغاز کرد، به تولید کننده و توزیع…