نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 4:27 ق.ظ

اشنایدر الکتریک

پایدارترین شرکت جهان، حمایت کارکنان، شرکا و مشتریان را برای نوآوری بسیج می‌کند

اشنایدر الکتریک 25 آگوست 2021 اشنایدر الکتریک با اهداف اثر بخش پایداری خود جلو می‌رود و حمایت کارکنان، شرکا و مشتریان را بسیج می‌کند. اشنایدر الکتریک، پیشرو در تحول دیجیتالی…