نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 3:52 ق.ظ

اسپین اف

وقتی بزرگتر همیشه بهتر نیست

17 دسامبر 2021 –  توسط جیمی کونیگ، تیم کولر و آنتونی لو موج اخیر اعلامیه‌های اسپین‌آف محدودیت‌های تنوع و همچنین برخی از مزایای بالقوه ارزش‌آفرینی جدایی‌ها را نشان می‌دهد.جدایی ها…