نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:37 ق.ظ

استقلال فن آوری

حفاظت از حاکمیت اقتصادی اروپا به فوتونیک بستگی دارد

حفاظت از حاکمیت اقتصادی اروپا به فوتونیک بستگی دارد

30 ژانویه 2024 دکتر لوتز اشکه، رئیس Photonics21، در میان درخواست‌ها از دولت‌ها برای انجام ارزیابی ریسک فناوری‌های حیاتی، می‌گوید فوتونیک برای حفاظت از منافع اقتصادی و تکنولوژیکی اروپا حیاتی…