نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 4:09 ق.ظ

استعفای بزرگ

آیا فریلنسرهای آنلاین آمریکایی می توانند به بخش های فناوری اطلاعات کمک کنند تا از «استعفای بزرگ» جان سالم به در ببرند؟

توسط Afiq Fitri 07 فوریه 2022 “استعفای بزرگ” – افزایش گزارش شده در جابجایی کارکنان پس از همه گیری – بخش های فناوری اطلاعات را تحت تاثیر قرار داده است….