نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 12:10 ق.ظ

استریوسکوپی

هنر 33

عناصر توپوگرافی از دست رفته هنر پارینه سنگی با تصویربرداری استریوسکوپی آشکار شد

24 آگوست 2023 -توسط جاستین جکسون، اعتبار: amiteshikha، CC BY 3.0، از طریق Wikimedia Commons تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه Complutense، مادرید، مجموعه‌ای از غار نقاشی‌های باستانی را کشف کرده…