نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:20 ق.ظ

استرالیا

ارتقای موقعیت استرالیای غربی در زنجیره تامین باتری جهانی با استراتژی معادن

24 آوریل 2023 -زنجیره تامین باتری بیل جانستون MLA، وزیر معادن و نفت استرالیای غربی؛ انرژی، توضیح می‌دهد که چگونه استراتژی صنایع باتری‌ها و مواد معدنی حیاتی به استرالیای غربی…

به گفته محققان استرالیا ، صنعت و جامعه باید برای آینده هیدروژنی با یکدیگر همکاری کنند

3 فوریه 2023 -توسط دانشگاه صنعتی سوئینبرن-اعتبار: Unsplash/CC0 دامنه عمومی سرمایه گذاری در اقتصاد هیدروژن با سرعت بی سابقه ای در حال افزایش است، اما یک ناهماهنگی بزرگ بین صنعت…