نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:26 ب.ظ

استراحت مدیران

چرا مدیران باید به خوشان مرخصی بدهند؟

مرخصی برای امور جاری زندگی و در کنار آن برنامه‌ریزی برای تعطیلات شخصی لازم و ضروری است. این امری است که تا وقتی جوان هستید و یا خدای ناکرده بیمار…