نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:30 ق.ظ

استراتژي

چرا استراتژی بد یک “سرایت اجتماعی” است

2 نوامبر 2022 -نوشته یووال آتسمون ریچارد روملت، نویسنده و آکادمیسین توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان استراتژی‌هایی را توسعه داد که هدفشان حل مشکلات است نه صرفاً بیان بلندپروازی‌ها.ریچارد روملت…

استراتژی بدون برنامه و اقدام یعنی هیچ

تدوین استراتژی یک امر است و اجرای آن امری دیگر . استراتژی یک سند برای نگهداری در سوابق مدیریت نیست . این سند هر روز باید جلوی چشم مدیران در…