نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:12 ب.ظ

استراتزی

رشد اکو سیستمی

رشد و انعطاف پذیری از طریق اکوسیستم سازی

23 مه 2023 – مکینزی استراتژی‌های اکوسیستم مؤثر می‌توانند مزایای کوتاه‌مدت ارزشمندی را به همراه داشته باشند و همچنین رشد و انعطاف‌پذیری بلندمدت ایجاد کنند. رهبران در حال حاضر مزایای…

استراتژی تحول دیجیتال

21-6-1402 روزنامه دنیای اقتصاد حسین نوریان * امروزه مدیران باور یافته‌اند که تحول دیجیتال بسیار فراتر از رویکرد به استفاده از فنّاوری‌های جدید دیجیتال در محصول و فرایندهای سازمان است…

دانشمندان یک استراتژی جدید برای درک منشاء حیات ترسیم می کنند

14 آگوست 2023 -توسط کالج اوبرلین-اعتبار: Unsplash/CC0 دامنه عمومی اولین اشکال زندگی چگونه بودند؟ در یک مقاله جدید، دانشمندان با مطالعه اولین تکامل زنجیره های انتقال الکترون، یک استراتژی متابولیک…