نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:30 ب.ظ

استخراج منابع

از بحران تا فرصت

قریب به یک سال پیش مطالبی را در بخش‌های مختلف سایت کل نگار درج نمودیم که درباره بحران کرونا صحبت می‌شد. ما از واژه بحران استفاده ننمودیم و از آن…