نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 12:56 ق.ظ

استاندارد کیفیت

معرفی یک دوره منتورینگ مدیرعالی

با رویکرد استقرار استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001–2015 الف) مقدمه     مدیر عالی بودن یکی از آرزوهای دیرینه تمامی صاحبان کسب و کارها است و همواره مدیران سعی کرده‌اند راه‌های…