نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:38 ق.ظ

استالکر

پنل های خورشیدی شناور نوآورانه یک شرکت پرتغالی

دینا ترزا -ایجاد: 21 نوامبر 2022، سیستم فتوولتائیک شناور PROTEVS. راه‌حل پایدار یک شرکت پرتغالی، تقریباً مانند یک استالکر، خورشید را دنبال می‌کند تا بیشترین بهره را از انرژی آن…