نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:26 ق.ظ

استارت اپ

سرزندگی اکو سیستم استارت آپی ایران

برای دسترسی به کتاب و دانلود روی آدرس زیر کلیک بفرمایید . https://nrisp.ac.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1/

تحول دیجیتال در صنعت خودرو

11 مه 2021 توبیاس پتز مدیر امر توسعه مدل کسب و کار مطالعه موردی در کنار اصول و راهنماهای صنعت۴ انجام می‌شود. این یک مطالعه موردی از Transition Technologies PSC…