نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:05 ب.ظ

استارتآپ

موضوعی 16

دوازده مسئله کلیدی برای استارتاپ های نرم افزار بعنوان سرویس که به دنبال تامین مالی هستند

توسط میچ زوکلی و ریچارد دی. هاروچ شرکت‌های SaaS (نرم‌افزار به‌عنوان سرویس) امروزه برخی از استعدادها و منابع مالی برتر را در فناوری جذب می‌کنند. مهم‌ترین شرکت‌های SaaS اخیراً هفت…