نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:44 ق.ظ

از رده خارج کردن

کالیفرنیا و آخرین نیروگاه هسته ای این ایالت

29 آوریل 2022 -کاترین کلیفورد- کارخانه PG&E Corp. Diablo Canyon در کالیفرنیا. (جو جانستون/سن لوئیس اوبیسپو تریبون/سرویس خبری تریبون از طریق گتی ایماژ) گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، پذیرای این ایده…