نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 10:34 ب.ظ

اردوگاه

نوآوری در کار در اردوگاه آوارگان مالاوی

ادا سینم ارکولا اونای -11 آگوست 2023 در اردوگاه پناهندگان دزالکای مالاوی، یک سازمان پیشگام به رهبری پناهندگان (RLO) به نام Women for Action، پروژه آکواپونیک را برای مقابله با…