نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:43 ق.ظ

ارث

ژن شکل بینی که از نئاندرتال ها به ارث رسیده است

8 مه 2023 -توسط دانشگاه کالج لندن-انسان مدرن و جمجمه‌های باستانی نئاندرتال در کنار هم، تفاوت ارتفاع بینی را نشان می‌دهند. اعتبار: دکتر Kaustubh Adhikari، UCL مطالعه جدیدی که توسط…