نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:04 ق.ظ

ارتباط دانشگاه و صنعت

امضای توافق‌نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و دانشگاه شریف

11-3-1402 در راستای توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری توافق‌نامه همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، دانشگاه صنعتی شریف و یک شرکت سرمایه‌گذاری منعقد شد.  روح الله…

زمان زمان همکاری است تا رقابت

باید باور کنیم که تغییرات را اگر آگاهانه نپذیریم آن‌ها اثر خود را بر ما و کسب و کار و تمامی روابط اجتماعی‌مان خواهند گذاشت. اما در آن زمان معلوم…