نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:10 ق.ظ

ارتباط با صنعت

لزوم پیوند شاخه های نوآوری و دانش بنیان به صنعت

18-2-1402 معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور گفت: درصورتی که شاخه‌های نوآوری و دانش‌بنیان به یک صنعت بزرگ پیوند بخورد، شاهد یک اتفاق اثرگذار خواهیم بود، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌ها…