نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:01 ب.ظ

اراده

چرا نمی‌توانیم درست تصمیم بگیریم؟

زیاد به خودتان فشار نیاورید و به این فکر کنید که در شرایط بحران و یا مقاطعی خاص این تنها شما نیستید که به این مشکل دچار هستید. ممکن است…