نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:08 ب.ظ

ادغام شرکت ها

موفقیت در ادغام سهام شرکت های خصوصی

29 جولای 2021 | مقاله مکینزی یکی از استراتژی های رایج برای شرکت های Private-equity firmsسهامی خصوصی (PE) در سال های اخیر “خرید و ساخت” است. در این رویکرد ،…