نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:44 ب.ظ

اخذ استاندارد

پارک علم و فناوری شهید بهشتی از فرآیند اخذ استاندارد از سوی شرکت‌های مستقر در این پارک حمایت می‌کند.

9-6-1401 پارک علم و فناوری شهید بهشتی از فرآیند اخذ استاندارد از سوی شرکت‌های مستقر در این پارک حمایت می‌کند. به گزارش ایسنا، دکتر یاسر نیک پیمان، سرپرست مدیریت امور…