نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:04 ق.ظ

احمد خرم

ضرورت ارتقاى جايگاه مهندسى در جامعه

۶ اسفند ۱۳۹۹ رييس سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور ضمن تبريك ٥ اسفند روز مهندس به تمامى مهندسان كشور، بر رعايت اخلاق حرفه اى از سوى مهندسان و ارتقاى جايگاه…