نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 9:33 ب.ظ

اجلاس تغییرات آب و هوایی COP26