نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:48 ق.ظ

اجزای خودرو

تجربیات رانندگان مسن

تجربیات رانندگان مسن تر می تواند به طراحی خودروهای تمیزتر و ایمن تر کمک کند

10 نوامبر 2023 – توسط برندا ورکلیان، گفتگو-اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 سرعت کنونی تغییرات تکنولوژیکی در فناوری خودرو با دوره‌ای حدود یک قرن پیش که خودروها از شکلهای عجیب حمل‌ونقل…