نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:14 ب.ظ

اثرات

آیا می توانیم اثرات تهدید کوانتومی را کاهش دهیم؟

18 آگوست 2023-© shutterstock/JLStock در آینده ای نزدیک، محاسبات کوانتومی قرار است شیوه کار و زندگی ما را متحول کند. تاکنون، دولت‌ها در سراسر جهان میلیون‌ها دلار را در محاسبات…