نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:44 ق.ظ

اثرات زیست محیطی و اجتماعی

یک راه حل پایدار جدید برای نیازهای انرژی

16 ژانویه 2023 – توسط CUECR-کار از سه نسل. اعتبار: CUECR علیرغم تلاش ها برای افزایش بهره وری انرژی، مصرف انرژی در سطح جهان رو به افزایش بوده است. با…