نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 3:25 ق.ظ

اتلاف انرژی

فورد سعی می کند در مسابقه خودروهای برقی حرکت کند

Kirsten Korosec 23 مه 2023-بازارهای سرمایه فورد-اعتبار تصویر: فورد/اسکرین شات جیم فارلی، مدیر عامل فورد، آن را “قطار گلوله شخصی” نامید. داگ فیلد، مدیر ارشد توسعه محصول و فناوری پیشرفته…

نوآوری مدیریت در اتلاف انرژی کمتر

زمانی که کودک بودیم این جمله را می شنیدیم که کشورمان روی دریایی از نفت خوابیده است و این موهبتی خدادادی است. ما ذوق می‌کردیم و برایمان نوعی افتخار بود….