نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:25 ب.ظ

اتصال ابری

محاسبات مه چیست؟ اتصال ابر به چیزها !

توسط براندون باتلر محاسبات مه به مفهوم یک شبکه است که از لبه های بیرونی جایی که داده ها ایجاد می شوند تا جایی که در نهایت ذخیره می شوند…