نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:20 ب.ظ

ابزار ICT

مشارکت با مخاطبان شهری از دیدگاه سیستمی

چالش چیست؟ بیشتر خدمات عمومی و خصوصی امروزی بخشی از محصولات، خدمات و ذی‌نفعان گسترده‌تر و گسترده‌تری است که به زندگی جمعیت‌های مختلف و انواع و اندازه‌های مختلف سازمان‌ها و…