نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 4:15 ق.ظ

ابزار نوآوری

مدیریت جامع نواوری

مدیریت جامع نواوری

بخش اول 3 آوریل 2022 ارسال شده توسط Phil McKinney الف -بهترین ابزارهای نوآوری برای کسب و کار چیست؟ هیچ پاسخ واحدی برای این سوال وجود ندارد که چه ابزارهای…