نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 9:55 ب.ظ

آینده مالی

در توسعه پایدار، جوانان بیشتر از اعتماد به سیاستمداران به الگوریتم‌ها اعتقاد دارند

12 آگوست 2021منبع تصویر World Economic Forum به مناسبت روز جهانی جوانان، انجمن جهانی شکل دهندگان مجمع جهانی اقتصاد متنوع‌ترین طرح بازیابی جوانان را از نظر جغرافیایی در جهان راه…