نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 9:40 ب.ظ

آینده شناسی تولید

اتوماسیون و مواد پیشرفته “تیم رویایی” هستند

5 جولای 2022 -توسط دانشگاه منچستر گرافن با روبات‌ها ملاقات می‌کند: تصویر، کارشناس رباتیک، Jinseong Park و دکتر Vivek Koncherry، پیشگام مواد پیشرفته است که در حال توسعه یک نمونه…