نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:23 ق.ظ

آینده به هم پیوسته

چگونه دنیای به هم پیوسته ما در حال تغییر است

9 فوریه 2023 -نوشته اولیویا وایت سرنوشت جهانی شدن چیست؟ تحقیقات جدید تغییرات در جریان‌های جهانی را که ما را به هم پیوند می‌دهد – و معنای این تغییرات برای…